Privacyverklaring

ShareDesign B.V., gevestigd aan Huygensweg 14, 2952 BM Alblasserdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Huygensweg 14
2952 BM Alblasserdam

Website: https://sharedesign.nl
Telefoonnummer: +31 (0)85 – 21 00 577
Faxnummer: +31 (0)84 – 21 00 674

KvK: 24493430
IBAN: NL 76 RABO 0116459409
BTW: NL 822.355.097 B01

De directeur is de Functionaris Gegevensbescherming van ShareDesign B.V. en hij is te bereiken via info@sharedesign.nl

Persoonsgegevens

ShareDesign B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

In het geval van gebruik van onze dienstverlening:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

In het geval van uw verzoek inzake uw persoonsgegevens additioneel:

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sharedesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst met ShareDesign B.V. ShareDesign B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je offerte, bestelling, facturering en betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • ShareDesign B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Het herkennen en uitsluiten van eventueel ongeoorloofd gebruik of misbruik door derden *

* ShareDesign B.V. heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van IP adressen en het loggen van acties die betrekking hebben op de dienstverlening van de klant. ShareDesign B.V. is hiermee in staat is om haar klanten te beschermen tegen misbruik door derden en bij eventueel misbruik uitleg te kunnen geven over hoe, wat, wie (indien mogelijk) en wanneer.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ShareDesign B.V.) tussen zit.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

ShareDesign B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Categorie: Personalia
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
 • Categorie: Adresgegevens
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
 • Categorie: Contactgegevens (Telefoonnummer, E-mailadres)
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
 • Categorie: Betaalgegevens (Bankrekeningnummer)
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
 • Categorie: Technische gegevens (IP-Adres, Activiteitenlog)
  • Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Het loggen van acties die betrekking hebben op de dienstverlening van de klant. ShareDesign B.V heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking hiervan, omdat zij hiermee in staat is om haar klanten te beschermen tegen misbruik door derden en bij eventueel misbruik uitleg te kunnen geven over hoe, wat, wie (indien mogelijk) en wanneer.
 • Categorie: Persoonsgegevens (Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats)
  • Bewaartermijn: Maximaal 4 weken
  • Reden: Indien u een verzoek indient in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

ShareDesign B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ShareDesign B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en geen analytische cookies. De enige analysegegevens die we hebben, zijn de server logs die zijn opgeslagen door Nginx (http://nginx.org/en/). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Meer over cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ShareDesign B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sharedesign.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 

Lees meer over het maken van een veilige kopie van je identiteitsbewijs via de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ShareDesign B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via e-mail op info@sharedesign.nl of per telefoon op +31 (0)85 – 21 00 577. Als je liever een brief stuurt, stuur deze dan naar ShareDesign B.V. Huygensweg 14, 2952 BM Alblasserdam, Nederland.

Wijzigingen

Als ShareDesign B.V. de inhoud van deze privacyverklaring wijzigt, worden deze wijzigingen van kracht op het moment dat deze gepubliceerd zijn op deze website.